Thống kê TOP sử dụng hệ điều hành mới nhất – Operating system statistics

operating-system-statistics

Operating system (Hệ điều hành) Thống kê và xu hướng

 

pagerank_secrets_2015Thống kê là thông tin quan trọng.

Từ số liệu thống kê dưới đây (được thu thập từ W3Schools lưu trữ từ năm 2003 đến nay), bạn có thể đọc các xu hướng dài hạn của việc sử dụng hệ điều hành.

Operating system (Hệ điều hành) Thống kê

2014 Win8 Win7 Vista NT* WinXP Linux Mac Mobile
October 19.2% 54.6% 1.0% 0.2% 5.1% 5.4% 10.3% 4.3%
September 18.1% 55.5% 1.0% 0.2% 5.9% 5.5% 9.6% 4.3%
August 18.1% 54.2% 1.0% 0.2% 6.5% 5.6% 9.7% 4.9%
July 17.3% 54.8% 1.0% 0.2% 7.0% 5.6% 9.5% 4.6%
June 17.0% 55.3% 1.1% 0.2% 7.1% 5.3% 9.6% 4.3%
May 16.6% 55.2% 1.2% 0.2% 7.3% 5.1% 10.0% 4.2%
April 15.8% 55.4% 1.2% 0.2% 8.0% 5.0% 10.3% 4.0%
March 15.0% 55.1% 1.3% 0.2% 9.4% 4.9% 9.9% 4.0%
February 14.2% 55.0% 1.4% 0.3% 10.1% 5.0% 10.0% 4.0%
January 13.4% 55.3% 1.5% 0.3% 11.0% 4.9% 9.6% 4.0%
2013 Win8 Win7 Vista NT* WinXP Linux Mac Mobile
December 10.0% 55.9% 1.5% 3.1% 11.6% 4.8% 9.2% 3.8%
November 8.6% 56.4% 1.6% 3.7% 11.7% 4.8% 9.6% 3.7%
October 9.9% 56.7% 1.6% 1.4% 12.4% 4.9% 9.6% 3.3%
September 10.2% 56.8% 1.6% 0.4% 13.5% 4.8% 9.3% 3.3%
August 9.6% 55.9% 1.7% 0.4% 14.7% 5.0% 9.2% 3.4%
July 9.0% 56.2% 1.8% 0.4% 15.8% 4.9% 8.7% 3.2%
June 8.6% 56.3% 2.0% 0.4% 15.4% 4.9% 9.1% 3.2%
May 7.9% 56.4% 2.1% 0.4% 15.7% 4.9% 9.7% 2.6%
April 7.3% 56.4% 2.2% 0.4% 16.4% 4.8% 9.7% 2.2%
March 6.7% 55.9% 2.4% 0.4% 17.6% 4.7% 9.5% 2.3%
February 5.7% 55.3% 2.4% 0.4% 19.1% 4.8% 9.6% 2.2%
January 4.8% 55.3% 2.6% 0.5% 19.9% 4.8% 9.3% 2.2%
2012 Win8 Win7 Vista NT* WinXP Linux Mac Mobile
December 2.5% 55.6% 2.8% 1.8% 21.1% 4.7% 8.7% 2.2%
November 56.5% 2.9% 3.0% 20.8% 4.8% 9.4% 2.0%
October 56.8% 3.0% 1.8% 22.1% 4.8% 9.2% 1.8%
September 55.7% 3.1% 1.5% 23.6% 4.7% 8.9% 1.8%
August 54.5% 3.2% 1.3% 24.8% 5.0% 8.7% 1.8%
July 53.8% 3.4% 1.2% 26.1% 4.9% 8.2% 1.7%
June 53.2% 3.7% 1.1% 26.2% 5.0% 8.6% 1.6%
May 52.3% 3.9% 1.1% 26.8% 4.9% 9.0% 1.6%
April 51.3% 4.2% 1.0% 27.3% 4.9% 9.3% 1.5%
March 49.9% 4.3% 1.0% 28.9% 4.9% 8.9% 1.4%
February 48.7% 4.5% 0.8% 30.0% 5.0% 9.1% 1.3%
January 47.1% 4.8% 0.9% 31.4% 4.9% 9.0% 1.3%
2011 Win7 Vista Win2003 WinXP Linux Mac Mobile
December 46.1% 5.0% 0.7% 32.6% 4.9% 8.5% 1.2%
November 45.5% 5.2% 0.7% 32.8% 5.1% 8.8% 1.0%
October 44.7% 5.5% 0.7% 33.4% 5.0% 8.9% 1.0%
September 42.2% 5.6% 0.8% 36.2% 5.1% 8.6% 0.9%
August 40.4% 5.9% 0.8% 38.0% 5.2% 8.2% 0.9%
July 39.1% 6.3% 0.9% 39.1% 5.3% 7.8% 1.0%
June 37.8% 6.7% 0.9% 39.7% 5.2% 8.1% 0.9%
May 36.5% 7.1% 0.9% 40.7% 5.1% 8.3% 0.8%
April 35.9% 7.6% 0.9% 40.9% 5.1% 8.3% 0.8%
March 34.1% 7.9% 0.9% 42.9% 5.1% 8.0% 0.7%
February 32.2% 8.3% 1.0% 44.2% 5.1% 8.1% 0.7%
January 31.1% 8.6% 1.0% 45.3% 5.0% 7.8% 0.7%
2010 Win7 Vista Win2003 WinXP W2000 Linux Mac
December 29.1% 8.9% 1.1% 47.2% 0.2% 5.0% 7.3%
November 28.5% 9.5% 1.1% 47.0% 0.2% 5.0% 7.7%
October 26.8% 9.9% 1.1% 48.9% 0.3% 4.7% 7.6%
September 24.3% 10.0% 1.1% 51.7% 0.3% 4.6% 7.2%
August 22.3% 10.5% 1.3% 53.1% 0.4% 4.9% 6.7%
July 20.6% 10.9% 1.3% 54.6% 0.4% 4.8% 6.5%
June 19.8% 11.7% 1.3% 54.6% 0.4% 4.8% 6.8%
May 18.9% 12.4% 1.3% 55.3% 0.4% 4.5% 6.7%
April 16.7% 13.2% 1.3% 56.1% 0.5% 4.5% 7.1%
March 14.7% 13.7% 1.4% 57.8% 0.5% 4.5% 6.9%
February 13.0% 14.4% 1.4% 58.4% 0.6% 4.6% 7.1%
January 11.3% 15.4% 1.4% 59.4% 0.6% 4.6% 6.8%
2009 Win7 Vista Win2003 WinXP W2000 Linux Mac
December 9.0% 16.0% 1.4% 61.6% 0.6% 4.5% 6.5%
November 6.7% 17.5% 1.4% 62.2% 0.7% 4.3% 6.7%
October 4.4% 18.6% 1.5% 63.3% 0.7% 4.2% 6.8%
September 3.2% 18.3% 1.5% 65.2% 0.8% 4.1% 6.5%
August 2.5% 18.1% 1.6% 66.2% 0.9% 4.2% 6.1%
July 1.9% 17.7% 1.7% 67.1% 1.0% 4.3% 6.0%
June 1.6% 18.3% 1.7% 66.9% 1.0% 4.2% 5.9%
May 1.1% 18.4% 1.7% 67.2% 1.1% 4.1% 6.1%
April 0.7% 17.9% 1.7% 68.0% 1.2% 4.0% 6.1%
March 0.5% 17.3% 1.7% 68.9% 1.3% 4.0% 5.9%
February 0.4% 17.2% 1.6% 69.0% 1.4% 4.0% 6.0%
January 0.2% 16.5% 1.6% 69.8% 1.6% 3.9% 5.8%
2008 Vista W2003 WinXP W2000 Win98 Linux Mac
December 15.6% 1.7% 71.4% 1.7% 0.1% 3.8% 5.3%
November 15.1% 1.6% 72.0% 1.8% 0.1% 3.8% 5.3%
October 14.4% 1.7% 72.2% 1.9% 0.2% 3.8% 5.5%
September 13.2% 1.8% 73.3% 2.2% 0.2% 3.8% 5.2%
August 12.5% 1.9% 73.9% 2.4% 0.2% 3.9% 4.9%
July 11.5% 2.0% 74.7% 2.6% 0.2% 3.9% 4.8%
June 10.0% 1.9% 74.6% 2.6% 0.2% 3.7% 4.8%
May 9.3% 1.8% 74.0% 2.9% 0.3% 3.6% 4.7%
April 8.8% 1.9% 73.3% 3.3% 0.5% 3.7% 4.6%
March 8.5% 1.9% 72.7% 3.7% 0.6% 3.9% 4.4%
February 7.8% 1.8% 72.4% 4.0% 0.8% 3.8% 4.3%
January 7.3% 1.9% 73.6% 4.0% 0.8% 3.6% 4.4%
2007 Vista W2003 WinXP W2000 Win98 Linux Mac
November 6.3% 2.0% 73.8% 5.1% 1.0% 3.3% 3.9%
September 4.5% 2.0% 74.3% 5.4% 0.9% 3.4% 3.9%
July 3.6% 2.0% 74.6% 6.0% 0.9% 3.4% 4.0%
May 2.8% 1.9% 75.0% 6.5% 0.9% 3.4% 3.9%
March 1.9% 1.9% 76.0% 7.2% 0.9% 3.4% 3.8%
January 0.6% 1.9% 76.1% 7.7% 1.0% 3.6% 3.8%
2006 Win2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Linux Mac
November 1.9% 74.9% 8.0% 1.0% 0.3% 3.5% 3.6%
September 2.0% 74.6% 9.2% 1.4% 0.3% 3.5% 3.6%
July 2.0% 74.3% 10.1% 1.5% 0.3% 3.4% 3.6%
May 2.0% 74.2% 10.7% 1.6% 0.2% 3.4% 3.6%
March 1.8% 72.9% 11.9% 2.0% 0.3% 3.4% 3.5%
January 1.7% 72.3% 13.1% 2.4% 0.3% 3.3% 3.5%
2005 Win2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Linux Mac
November 1.7% 71.0% 14.6% 2.7% 0.4% 3.3% 3.3%
September 1.7% 69.2% 15.8% 3.2% 0.5% 3.3% 3.1%
July 1.6% 65.3% 17.7% 3.9% 0.6% 3.5% 3.0%
May 1.4% 64.5% 19.4% 3.9% 0.8% 3.3% 2.9%
March 1.4% 63.1% 20.2% 4.7% 0.9% 3.2% 3.0%
January 1.2% 61.3% 21.6% 5.3% 1.0% 3.2% 2.8%
2004 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
November 59.1% 23.7% 5.6% 1.2% 0.1% 3.1% 2.7%
September 55.9% 26.2% 6.4% 1.5% 0.2% 3.1% 2.6%
July 52.5% 28.4% 7.5% 1.9% 0.2% 3.1% 2.4%
May 51.0% 29.6% 8.2% 2.0% 0.3% 2.9% 2.5%
March 48.0% 31.1% 9.4% 2.4% 0.4% 2.6% 2.4%
January 44.1% 33.6% 10.4% 3.0% 0.4% 2.7% 2.4%
2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
November 42.6% 36.3% 10.9% 3.5% 0.4% 2.6% 2.2%
September 38.0% 37.9% 12.1% 4.1% 0.5% 2.4% 2.0%
July 33.9% 40.6% 12.6% 5.3% 0.6% 2.3% 1.9%
May 31.4% 41.0% 13.9% 5.8% 0.7% 2.2% 1.8%
March 29.1% 41.9% 14.8% 6.6% 0.8% 2.2% 1.8%

Các hệ điều hành mà có số lượng sử dụng ít hơn 0,5% thì không được liệt kê.

* Notep: bao gồm tất cả các hệ điều hành Windows Server (như Windows 2000, Windows Server 2003 và 2008)

 

Đánh giá bài này


Shortlink:

Tags

Có Thể Bạn Quan Tâm...

Hà Nội

Light Rain
Humidity: 68
Wind: 16.09 km/h
17 °C
16 17
24 Mar 2016
14 22
25 Mar 2016
ADS2

Đánh giá

Cảm nhận về website?

View Results

Loading ... Loading ...

Tìm chúng tôi trên Facebook